Projektbeskrivelse

Hall of Femme

En hyldest til aktuelle heltinder - og en opfordring til alle

 

Titel og introduktion

Hall of Femme-udstillingen er en hyldest til de uundværlige, kvindelige profiler, der aktivt arbejder for- eller på anden vis repræsenterer; den hidtidige fremgang i- og det fortsatte behov for feminisme og ligeværd, samt en informativ og oplysende platform, hvor beskueren inviteres til at øge sin bevidsthed og udfordres til selvrefleksion over egen rolle i samfundet. Udstillingen er dermed ikke blot et visuelt spektakel, men et dybdegående videncenter/platform, der åbner dørene til en verden af inspirerende kvinder og deres vigtige arbejde. Gennem en revolutionær tilgang kaster Hall of Femme lys på de personlige oplevelser og udfordringer, der har drevet disse kvindelige profiler til at dedikere deres liv til ligeværdsskampen. Fra bøger og debatindlæg til forskning og artikler – de portrætterede profilers arbejde er en integreret del af udstillingen, og publikum inviteres til at opleve en forvandling, der ikke kun ændrer verdens "gang", men også øger og forstærker deres egen bevidsthed og refleksion over kampen for ligeværd. Velkommen til en rejse, der vil informere, provokere og inspirere.

 

“Hall of Femme er et meget spændende projekt. Der er behov for, at vi kan tale om ligestilling og kvinder på nye måder. At det også kan være med et poetisk og et billedkunstnerisk perspektiv. Både for at fastholde opmærksomheden omkring emnet og for at gøre opmærksom på andre dimensioner af feminisme end de faktuelle og satiriske som vi oftest møder. Ligestilling er en grundlæggende menneskeret, og det kan Hall of Femme være med til at illustrere”

– Margrethe Vestager

Baggrund og ide

Ideen til Hall of Femme opstod som et udfald af personlig mangel på argumenter for ligeværdskampen og dens vigtighed. Hertil også et ønske om opgør med nuværende, uhensigtsmæssige strukturer og normer, men oplevelsen af at “famle i blinde” og ikke vide, hvor man skal starte. Mange mennesker på tværs af generationer, køn, seksualitet mm. ved ikke, hvad der sker, når det kommer til ligeværdssarbejde og feminisme i praksis, hvad der skal til for at fortsætte bevægelsen, og hvordan dette ser ud i virkeligheden. Derfor vil Hall of Femme-udstillingen være et paraplyværk af argumenter for; hvorfor feministisk arbejde fortsat er (hastende) nødvendigt. 

Den danske befolkning må forholde sig aktivt til den ulighed, som eksisterer mellem kønnene. Vi forholder os ikke kollektivt til den skæve fordeling i værdiansættelsen af fagene på arbejdsmarkedet. Vi forholder os ikke kollektivt til de skjulte programmeringer i retorikken i medierne, som er med til at opretholde slutshaming- og victimblaming mindsettet. Vi forholder os ikke kollektivt til vores tillærte og/eller nedarvede fordomme, som fastholder kvinder i uhensigtsmæssige og usande narrativer. Og vi er kollektivt stoppet med at stille os nysgerrige på, om der stadig er work to be done, når det kommer til ligeværdsarbejde. Når vi får øje på enkeltstående problematikker, har vi tendens til at arbejde med dem på bagkant - nærmest som brandslukning. Dét er en strategi, som ikke længere er hverken konstruktiv eller bæredygtig. Vi må på forkant. Og for at komme på forkant, må vi eksponere os selv for den nødvendige viden, forholde os til sagen i både nutidig- og historisk belysning, stille os åbne og fordomsfri og tage det nødvendige fælles ansvar. 

 

Hall of Femme-udstillingen kaster lys på de uundværlige profiler, som arbejder aktivt for, eller på anden vis repræsenterer; feminismens og ligestillingens fremgang. Udstillingen belyser også, hvilke oplevelser og personlige problematikker og erfaringer, der har fået disse profiler til at vie deres (professionelle) liv til denne sag. Dertil er Hall of Femme et videncenter/platform af profilernes samlede arbejde, herunder bøger, debatindlæg, forskning, artikler og lign. materiale, som er en integreret del af udstillingen og som vil være let tilgængelig for publikum via QR-kode. 

 

Profilernes arbejde med ligeværd og feminisme opererer på tværs af forskellige brancher, overleveres på talrige forskellige kanaler og belyser mange forskellige lag - netop fordi uligheden mellem kønnene lever overalt og har spredt sig i alle retninger. Det kan derfor, for individet, føles som en uoverskueligt stor opgave at samle viden, indsigter, statistik og lignende fra alle disse brancher, kanaler og lag, for at danne sig et fyldestgørende overblik. Og det er bl.a. denne opgave, Hall of Femme løfter ved 1) at samle disse kvinders arbejde i udstillingen og 2) som opslagsværk i bogform.

Uanset hvad man som publikum ankommer til udstillingen med, går man derfra med et fuldstændigt forandret og mere oplyst verdensbillede, en større forståelse for historien og en langt tydeligere forståelse af egen rolle i fremtidens arbejde. Publikum vil opleve, hvad kvinderne vi portrætterer i øvrigt alle fastslår: når først feministbrillerne er kommet på, kan man ikke længere se verden uden. 

 

Formål

Så hvorfor igangsættes projektet? To shift the collective consciousness and thereby change the collective behavior. Vi ved ikke det, vi ikke ved. En større, højere, bredere bevidsthed er nøglen til individuel adfærdsændring samt kollektiv adfærdsændring. Nysgerrighed, åbenhed og et fordomsfrit rum mellem mennesker, er nøglen til både individets- og kollektivets nuværende og fremtidige udviklingsveje. Traumer, uanset om de er individuelle, generationelle eller kollektive, skabes i relationer og må derfor også heales i relationer. Her ser vi kunsten som værende et eminent værktøj til netop at facilitere et sådant rum, samt et solidt og stærkt fundament hvorpå vigtige emner kan tages op og belyses. 

Bevægelser som fx feminisme er altafgørende for de fremtidige generationers trivsel og healing. Derfor må lovgivning og samfundsstrukturer følge med bevægelserne og afspejle deres arbejde. For at tage et gyldent citat fra filmen On the Basis of Sex, der portrætterer tidligere højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg: “We're not asking you to change the country. That's already happened without any court's permission. We're asking you to protect the right of the country to change.”

 

Vi er hurtige til at se og italesætte Danmark som et foregangsland, når det kommer til ligeværd mellem kønnene. Formelt set har vi da også meget ligestilling – og det kan efterhånden være svært at argumentere for, at det ikke er tilfældet, når man kigger på lovgivning og overenskomst. Hvorfor taler vi så stadig om det? Og hvorfor er der så mange, som fortsat beskæftiger sig med netop dette emne? Måske fordi lovgivning og diverse tiltag endnu ikke afspejler sig totalt i hverken samfundsstrukturer eller i den kollektive bevidsthed. Derfor undlader mange at forholde sig til uligheden mellem kønnene – måske fordi det virker som en uoverskueligt stor opgave at sætte sig ind i alle faktorer, undersøge diverse tal og undersøgelser, identificere og udforske usynlige strukturer, efterforske gruppeadfærd, udfordre sociale normer – og så videre. Det er kompleks viden, som vi ikke automatisk eksponeres for. Vi må altså selv opsøge denne viden og de af os som gør, ved, at der er uendeligt mange facetter af den overordnede problematik. Der er ulighed mellem kønnene i Danmark og det er på tide, vi forholder os kollektivt til det.

Men - vi kan ikke ændre på samfundsstrukturer uden først at forstå; hvorfor de er der. Vi må undersøge, hvorfra de kommer og hvorfor de stadig hænger fast. Vi kan ikke bare ”prøve os frem” og se, hvad der virker. Vi må finde frem til roden – ellers kan vi ikke rykke ukrudtet op. Succesfuld omprogrammering starter altså: ved først at kigge tilbage, identificere oprindelsen, kortlægge de efterfølgende og kontinuerlige mønstre og til sidst: nedbryde mønstre og strukturer, således at nye kan skabes.

Hall of Femme vil revolutionere verden - og vi starter i Danmark

Hall of Femme-udstillingen viser, hvem der skriver ligestillingshistorie lige nu, hvem, der kæmper for ligeværd mellem kønnene og hvem, der står i spidsen for feminismens fortsatte fremgang. Udstillingen vil vise publikum, at der stadig kæmpes, både i den offentlige debat og i særdeleshed også bag kulisserne. Herudover vil udstillingen vise, hvad feminisme i virkeligheden er: for alle. Vi har tendens til at tage afstand fra det, vi ikke forstår, fordi dét er nemmere end at stille spørgsmål. Det ville denne udstilling gøre op med. Hall of Femme er en opfordring til, at publikum lader fordommene falde, lader sig informere og oplyse om de nuværende problematikker, samt stiller sig åbne for at bidrage til den bevægelse, der allerede er i gang. 

Projektforløbet

Projektets forløb er inddelt i fire sideløbende spor, der uddybes herunder;

Mødet med profilerne

Ved første henvendelse til profiler sendes mail - eller anden skriftlig henvendelse - med en introduktion til projektet og en forvisning om, at eventuelle spørgsmål er velkomne. Efter retursvar fremsendes typisk en liste over nuværende deltagere og en kortfattet projektbeskrivelse.

I mødet med deltagende profiler fordeles fokus mellem os således, at Lot forud for mødet researcher og undersøger profilens arbejde, relevant materiale og andet, der relaterer sig til profilens offentlige persona og professionelle virke. Frederikke møder profilen uden at have tilgået research af vedkommendes arbejde og materiale, således privatpersonen og dennes menneskelige essens får lov 1) at træde i forgrunden uden risiko for forudindtagethed og 2) at udfolde sig i en tryg, behagelig og fordomsfri setting. Mødet foregår typisk i 1-2 timer i samvær med profilen. Samtalen rammesættes løst, typisk igangsat af få standardspørgsmål og får derefter lov at udvikle sig organisk, med plads til refleksion, introspektion og sårbarhed. Pladsen til især refleksion og sårbarhed er vigtig at skabe og værne om, således at profilen føler sig tryg og bekvem, medens samtalen udfolder sig. 

Profilens tryghed og tillid til os; er essentiel for skabelsen af portrættet, da vores spørgsmåls karakter og dybde lægger op til, at profilen indvier i spontan selvransagelse af samvittighed og sjæl, dykker ned i evt. smertefulde, lykkelige og/eller fortrængte mindelser om fortiden, samt inviterer ind i underbevidsthedens farvande og lader os navigere disse med nænsomhed, respekt og forståelse. 

Efter mødet opretholdes kontakt til profilerne, som opdateres på den løbende proces, udvikling, tidslinje mm.

 

Institutioner

Der udarbejdes ansøgningsmateriale, herunder visualiseringer, projektbeskrivelser og andet relevant materiale, med henblik på at lande en aftale med en statsanerkendt institution, der kan være med til at løfte udstillingen til det niveau, den fortjener. 

 

Sparring

Der opsøges sparring fra sparringspartnere, herunder andre anerkendte kunstnere med relevant erfaring og tilbud om sparring fra gallerier og lignende institutioner 

Sparringspartnere/mentoring roles: 

Emilia van Hauen, sociolog, debattør og forfatter

Nønne Mai Svalholm (performancekunstner), grundlægger af Svalholm (dansk kulturudveksling og performancekunst)

Gitte Just, CEO af be well! der bl.a. også er tidligere programdirektør for Fonden Aarhus 2017, direktør for Danish Design Association og har stærk erfaring med kuratering af kunst på scener rundt om i Danmark

Tobias Rank, transformativ coach og executive coach, med over 2000+ coachingsessioner 

 

Det kunstneriske spor

Vores kunstneriske proces udfolder sig, vi udvikler på teknikker både billedkunstnerisk og poetisk sideløbende med projektets udfoldelse. Her bruger vi vores fælles og respektive netværk, eksperimenterer med- og afprøver forskellige retninger på rejsen mod det endelige kunstneriske aftryk.

 

Mål og resultater

Projektets finale sker i form af en udstilling på et af landets største kunstmuseer over en periode på minimum 3 måneder - på lige fod med eksempelvis aktuelle “Pussy Riot” på Louisiana, der ved hjælp af bl.a. institutionens størrelse og berøringsflade formår at nå ud til alle dele af den danske befolkning. 

Hall of Femme-udstillingens størrelse og med de budskaber, udstillingen har i sinde at formidle, skal denne løftes af en større institution, hvorfor vores pipeline af museer består af landets største og mest indflydelsesrige. 

Til udstillingsåbningen vil vi invitere de portrætterede og deres netværk til at deltage og dele deres oplevelse med udstillingen med et formål om, at projektet går viralt og starter debat fra første udstillingsdag. (Som det så ofte sker med samfundsaktuelle udstillinger i dagens Danmark.) I den forbindelse, og med løbende artist talks, som er forventeligt i denne størrelsesorden, vil vi fortælle om processerne bag udstillingerne og en taknemmelig anerkendelse af de kvinder, der deltager samt de andre aktører, der har været med til at realisere projektet fra start til slut..

 

 

Udstilling

Udstillingen vil bestå af ca. 50 portrætter af (vel)kendte, såvel som anerkendelsesværdige ukendte danske kvinder, som har spillet/spiller afgørende roller i ligestillingshistorien (enten aktivt eller ubevidst) og som repræsenterer den kvindelige power og feminismens fremgang i Danmark. Vores kunstneriske afsæt ligger i, hvordan kvinder selv ønsker at portrætteres. Kvinder ses stadig igennem et forældet og patriarkalsk perspektiv. Det vil vi gerne gøre op med både i kunstnerisk afbildning og i mediedækningen. I Hall of Femme bliver kvinder portrætteret af kvinder. 

Vi vil skabe portrætter, der ikke kun repræsenterer kvindens ydre, men også hendes baggrund og de idéer og oplevelser, hun har med i sit personlige og offentlige rum. Portrættet fortæller en historie – hendes og vores – og vi kombinerer derfor det skrevne ord med penselstrøg, for en helstøbt og autentisk portrættering.

 

Portrætterne

 • Hvert billede i udstillingen er et portræt, malet ud fra vores møde med kvinden og en samtale om, hvordan hun ser sig selv, og hvilke elementer, der kunne være med til at fortælle om hendes persona.
 • Det malede portræt kombineres med et poetisk portræt, der tager udgangspunkt i kvindens egen fortælling og en intuitiv in-tuning på mennesket, således det samlede portræt fortæller en historie og connectes til de andre portrætter i udstillingen gennem det skrevne ord.
 • Slutteligt er der, sammen med portrættet, en QR-kode, som beskueren kan scanne og derved få adgang til beskrivelse af den portrætterede og hendes samlede arbejde, så nysgerrige besøgende kan finde mere om dem og deres arbejde.

 

Organisation og samarbejde

Om os

Ansvaret for projektet er ligeligt fordelt mellem projektets initiativtagere: Lot Winther og Frederikke Have. Med forskellige baggrunde, både kunstnerisk og erhvervsmæssigt, har vi erfaret en naturlig indforståethed omkring styrker og udfordringer og fordeler løbende opgaverne og områderne indbyrdes. 

Lot Winther er anerkendt billedkunstner, og hendes del i projektet er oliemalerierne. Hun har tidligere været på symposium med Danish-Egyptian Dialogue Initiative, ekspedition på La Wayaka Current i Atacamaørkenen, arbejdsophold i Antigua, Guatemala, udstillet på en række kunstscener i Danmark såvel som udlandet og har i 2026 sin første udenlandske soloudstilling på Artifact Gallery i New York. Hendes arbejde fokuserer primært på kvindefrigørelse — i brede og smalle forståelser. Hendes portfolio findes på www.lotwinther.com

Frederikke er iværksætter og forfatter in spe, og beskæftiger sig i sit selvstændige virke med det skrevne ord, herunder ghostwriting, editing og lignende opgaver. Dertil beskæftiger hun sig også som virksomhedskonsulent med fokus på at øge trivsel, psykologisk tryghed, talentfastholdelse og videndeling på tværs af hhv. køn, generationer mm. Det er en stor del af hendes virke som virksomhedskonsulent at klæde arbejdsmarkedet på til næste generations store efterspørgsel på netop disse emner. Hendes del i projektet er det poetiske portræt. Frederikkes egne tekster/skrevne projekter fokuserer på temaer, såsom underbevidstheden, seksualitet, kønsroller, maskulin- og feminin energi, samt opgøret med patriarkalske strukturer. Vedhæftet i bilag forefindes bl.a. tekstuddrag fra Frederikkes samling af shortstories, der omhandler de 7 dødssynder og som hun i foråret 2023 besøgte Zentropa med og modtog sparring på fra Peter Aalbæk. Herudover også vedhæftet eksempel på et Hall of Femme poetisk portræt. 

Portrætterne er derfor todelte og formidles både visuelt og gennem det skrevne ord. Vi har flere bekræftede deltagere, blandt andre; Margrethe Vestager, Emilie Lilja, Emilia Van Hauen, Emma Holten, Katherine Diez, Sherin Khankan, Birthe Larsen, Emma Libner, Rosa Lund, Amalie Have, Eva Secher Mathiasen, Lise Johansen, Kristine Mærkedahl Jensen, gry Jexen, Christina Sander og Amina Elmi. Ydermere er vi i øjeblikket i dialog med blandt andre Helle Thorning, Hanne-Vibeke Holst og Özlem Cekic, som alle tre afventer udstillingssted inden endelig bekræftelse. Alt i alt har vi en liste på godt 50 kvinder, og en ambition om slutteligt at portrættere 40-50 i alt. 

Samarbejdspartnere 

Udstillingssted er endnu ikke aftalt, men aftale forventes midt 2024. I øjeblikket er vi i dialog med nogle museer og har sendt udstillingsforslag til Louisiana, Copenhagen Contemporary, Arken, Statens Museum for Kunst og Jorn Museum.

I projektforløbet får vi mentoring af Nønne Mai Svalholm, kunstnerisk leder og koreograf, der siden 2015 har haft fokus på diversitet og inklusion i sin kunst, og som for nylig modtog legatet DUKE for Den Unge Kunstneriske Elite. 

I projektforløbet får vi sparring fra sociolog, debattør og forfatter Emilia van Hauen, som i øvrigt er en af de 50 profiler, vi portrætterer. 

I projektforløbet får vi ydermere sparring fra Gitte Just, der har solid erfaring indenfor kunst og kultur, og som selv har været kurator på forskellige udstillinger og events.

I projektforløbet modtager vi sparring fra transformativ- og executive coach, Tobias Rank, som med over 2000+ coachingsessioner har stor erfaring med det coachende sprog. Tobias er et værdifuldt aktiv for vores proces, især hvad angår mødet og samtalen med profilerne, da det er nødvendigt for portrætteringen at skabe et trygt og tillidsfuldt rum for kvinden, vi sidder overfor. 

 

Målgruppe og interessenter

Målgruppen er museumsbesøgende, der nyder kunstoplevelser inde for samtidskunst, kunst der afbilder samfundspolitiske temaer og/eller museumsoplevelser, hvori de kan dyrke deres interesser i aktuelle samfundsdebatter. 

På landsplan har 28 pct. af de 16-89-årige besøgt et museum inden for en tre-måneders periode i 2022 ifølge Danmarks Statistik. I Kulturvaneundersøgelsen spørges der til typen af museum, der er blevet besøgt inden for de seneste tre måneder. Trods vores hensigt er at sprede udstillingens budskaber så bredt som muligt, ønsker vi selvfølgelig at give kvinder anerkendende spejling i værkernes historier, hvorfor vi er tilfredse med, at museumsgæster i Danmark har flere kvindelige besøgende. Der er 31 pct. kvinder versus 24 pct. Mænd, der har besøgt mindst et museum i måleperioden (juli 2022 - juni 2023). 

Målgruppen bliver taget igennem historien om feminismens indtog i Danmark op til nu, hvor de besøgende i sidste del af udstillingens opbygning får lov til at interagere med et spejl. På den måde bliver der lagt op til, at gæsterne opfordres til at tage stafetten med videre i den næste del af det feministiske arbejde.

 

Formidling og markedsføring

I projektprocessen bruger vi vores digitale platforme, herunder Instagram, dels til at dele projektets forløb og de mange møder, dels til at lade de profilerede kvinder dele videre i deres omfattende netværk online såvel som offline. På den måde er projektet allerede blevet delt på profiler med en sammenlagt følgerskare på 118.000. Med kontinuerlig brug af Instagram i projektforløbet forventer vi at nå ud til minimum 350.000, når alle møder er afholdt. En sidegevinst ved de mange møder er i øvrigt, at alt dette foregår helt organisk. Efter 14 møder har vi allerede erfaret, at flere kvinder tilslutter sig projektets formål og støtter op om det, hvilket gør det let at få bred og engageret omtale på de sociale medier både før, under og efter udstillingen. På den måde emmer Hall of Femme, som koncept, allerede af en revolutionær vibe, hvor flere og flere kvinder tilslutter sig ekkokamre om feminisme og ligestilling og udviser incitament til at udbrede og tydeliggøre det vigtige budskab.

I samarbejde med udstillingsstedet aftales og uddelegeres markedsføringsplanen til udstillingsstedet. 

Vi forestiller os i øvrigt også at henvende os til de af profilerne, som beskæftiger sig i mediebranchen, med henblik på at belyse udstillingen og dennes formål i medierne, når Hall of Femme udstillingen er aktuel på udstillingssted.

 

Tidsplan

Vi afholder løbende møder med deltagende profiler. På nuværende tidspunkt har vi afholdt møder med 14 profiler og har skemalagt møder med yderligere 5 profiler i januar 2024. Vi forventer at afholde næste rul af samtaler i løbet af foråret og sommeren 2024 og dermed havde afholdt omtrent 50 møder ved udgangen af juli 2024. 

Vi forventer at lande en endelig udstillingsaftale midt 2024. 

 

Tidsplan

Tredje kvartal 2022 - nu

 • Sparring og feedback på idé ved hjælp fra bl.a. Morten Poulsen, ejer af Gallery Poulsen og Patricia Asbæk, ejer af Arden Asbæk Galleri
 • Igangsættelse af projekt inkl. projektplan, undersøgelse og bearbejdning af kunstneriske teknikker, dybdegående research og mødeplanlægning
 • Rekruttering af kandidater/profiler til projektet (ongoing)

 

Kandidater/profiler:

 • Afholdt møder med Margrethe Vestager, Emilie Lilja, Emma Holten, Nadeen Aiche, Lise Fredslund, Rosa Lund, Sherin Khankan, Emilia Van Hauen, Eva Secher Mathiasen, Katherine Diez, Lise Johansen, Birthe Larsen, Emma Libner, Christina Sander, Maren Elise Skjerlie og Zarah Kirketerp-Møller, Kristine Mærkedahl Jensen

 

 • Tilsagn til deltagelse fra Gry Jexen, Kristine Tiedt, Amalie Have, Amina Elmi (tilsagn kommer løbende, som vi kontakter for nye møder måned for måned)

 

 • Tilsagn til deltagelse, men afventer udstillingssted fra Helle Thorning-Schmidt, Hanne-Vibeke Holst og Özlem Cecik 

 

 • Afventer svar fra Trine Dyrholm, Nina Rask, Tessa, Sofie Linde, Sara Omar, Lucia Odoom, Sofie Riise Nors, Eva Smith, Anna Wandel-Petersen, Signe Lindkvist, Pernille Skipper, Nadia Nadim, Drew Sycamore, Anne Marie Helger, Augusta Atla

 

 • Endnu ikke kontaktet - Anne Grethe Bjarup Riis, Pernille Sandberg Bech, Dina Amlund, Katrine Marie Guldager, Haifaa Awad, Ayoe Ramati, Laura Mølgaard Tams, Moeisha Aden, Jeanette Ehlers, Lone Hertz, Olga Ravn, Anna-Sophie Hartvigsen, Camilla Falkenberg, Emma Due Bitz, Julie Rokkjer Birch, Naima Yassin, Ingrid Baraka 

 

 

2024

 • Første kvartal
  • Afvikling af 20 møder med profiler
  • Research-arbejde
  • Fonds- og legatsøgning
  • Kontakt og genkontakt med de resterende profiler på kontaktlisten
  • Udarbejdelse af prototyper og skitser til endelige værker
  • Møder med potentielle udstillingssteder
 • Andet kvartal
  • Modtagelse af fonde/legater til projektet
  • Udvælgelse af kunstnerisk retning i samarbejde med udvalgte mentorer til endelig produktion
  • Afvikling af de resterende 15-20 møder ca. (på dette tidspunkt i alt 40-50 afsluttede møder med plads til ekstra møder, der er relevante at tage med)
  • Udstillingsaftale på plads
 • Tredje og fjerde kvartal
  • Igangsættelse af værkproduktion inkl. vejledning og feedback fra kuratorer og udvalgte mentorer
  • Research-arbejde
  • Forberedelse af udstilling i samarbejde med udstillingsstedets kuratorer og udstillingsplanlæggere

2025

 • Første halvår
 • Værkproduktion inkl. vejledning og feedback fra kuratorer og udvalgte mentorer
 • Research-arbejde
 • Forberedelse af udstilling i samarbejde med udstillingsstedets kuratorer og udstillingsplanlæggere
 • Andet halvår
  • Værk-produktionens endelige tilretninger og færdiggørelse
  • Udstillings-forberedelse 
  • Research og eget skrevne materiale ifm. projektet sammensættes i komprimeret udstillingsbog inkl. projektets proces, herunder indblik i den kunstneriske proces, møderne med profiler og vores personlige- og professionelle processer bag
  • Påbegyndelse af feministisk leksikon til undervisningsmateriale med kilder fra vores research og proces, samt de konkluderede sammenhænge igennem projektforløbet

 

 

2026

 • Videre arbejde på feministisk leksikon til undervisningsmateriale med kilder fra vores research og proces samt de konkluderede sammenhænge igennem projektforløbet
 • Netværksmøde med alle profilerede kvinder ca. en måned før fernisering
 • Endelig udstilling - udstillingsforløb min. 3 måneder
 • Bogudgivelse af vores feministiske leksikon