Kvindernes Kampdag

Kvindernes Kampdag

- vi har stadig meget at kæmpe for!

Kære jer,

I dag er en dag for at fejre, reflektere og fortsætte kampen for kvinders rettigheder. En dag, der hylder kvinders historiske og aktuelle bidrag til samfundet, er ikke blot en lejlighed til at rose, men også til at minde os om, at kampen for ligeværd fortsætter med uformindsket styrke.

Selvom vi har gjort betydelige fremskridt, er vi stadig langt fra at opnå reel lige værdi. Ifølge Birthe Larsens seneste studier oplever kvinder stadig en lønforskel på omkring 14,4% sammenlignet med mænd i Danmark. Disse tal er ikke kun tal, de er et levende bevis på, at der stadig er en vej at gå for at opnå sand ligestilling.

Vi har stået overfor og står til stadighed overfor en global kamp. Udfordringer som kvinders rettigheder til uddannelse, sundhed og sikkerhed eksisterer stadig i stor skala. Selv i det 21. århundrede står kvinder stadig over for diskrimination, vold og ulige adgang til muligheder.

Derfor er det vigtigt, at vi bruger denne dag til at minde os selv om, at vores kamp for LIGE VÆRDI ikke er slut, men snarere fortsætter med styrke og vedholdenhed. Vi skal fortsætte med at presse på for politiske og sociale ændringer, der fremmer ligestilling på alle niveauer af samfundet.

Men midt i alle udfordringerne er der også grund til håb. Vi har set en stigning i bevidstheden omkring kønsrelaterede spørgsmål, og flere og flere mennesker engagerer sig aktivt i kampen for ligestilling. Min dygtige kunstnerkollega Frederikke Have og jeg står i øjeblikket med Hall of Femme-projektet, der portrætterer de 50 profiler, der er frontløbere på vores aktuelle ligeværdshistorie i Danmark.
Sammen kan vi gøre en forskel og skabe en fremtid, hvor alle har lige muligheder og rettigheder, uanset køn.

Så lad os bruge denne dag til at fejre kvinders styrke, indsats og bidrag til samfundet. Lad os også bruge den som en påmindelse om, at vores arbejde ikke er færdigt, før alle kvinder overalt i verden kan leve frit og værdigt.

Tak for at læse med i mit lille skriv – måske er refleksionerne allerede i gang, men hvis ikke, kunne du tage følgende spørgsmål med dig; Hvordan kan vi opmuntre til en mere inkluderende og mangfoldig kultur, der fremmer ligeværd i vores sociale grupper som familie, foreningsliv og iblandt venner – såvel som på arbejdspladsen, i uddannelsessystemet og i samfundet som helhed? 

Lad os fortsætte med at udforske kampdagens agenda anno 2024 og arbejde sammen for en bedre og mere retfærdig fremtid for alle.

Glædelig Kvindernes Kampdag!

Kærlighed og solidaritet,
Lot

Back to blog